top of page

Terms & Conditions

 

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Εισαγωγή

H Εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία TRAVEL SENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε και τον διακριτικό τίτλο TRAVEL SENSE Ε.Π.Ε., με αρ. ΓΕΜΗ 046628822000, που εδρεύει στη Χαλκίδα, επί της οδού Δούνα και Βαρατάση 5, ΤΚ 34100, έχει ΑΦΜ 999730899, ΔΟΥ Χαλκίδας, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Βασιλική Νίκα (εφεξής, χάριν συντομίας, «Εταιρεία») δημιούργησε και διατηρεί τον δικτυακό τόπο www.travelsense.gr για να σας ενημερώνει για τις υπηρεσίες της.

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως «χρήστης». Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής, χάριν συντομίας, «Όροι»). Η χρήση του δικτυακού τόπου  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτών. Ως εκ τούτου, συνιστάται στον χρήστη η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων Όρων πριν την περιήγηση, πρόσβαση και χρήση της παρούσας διαδικτυακής ιστοσελίδας.

2. Υποχρεώσεις χρήστη

Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στη χρήση της ιστοσελίδας. Αυτοί έχουν τεθεί σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, προς το σκοπό της προστασίας του χρήστη και της αποφυγής περιπτώσεων κατάχρησης, αλλά και προς το σκοπό παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

 • να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικο,

 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 • αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

 • να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας, να εμποδίσει οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτή,

 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

 • να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων της ιστοσελίδας, προστατεύονται από την υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία. Η Εταιρεία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν  τον αποκλειστικό έλεγχο  για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν  παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει τους ιστοτόπους αυτούς και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, από την ιστοσελίδα συνδέσμους, οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων,  καθώς και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

 

5. Αποποίηση ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν" και “όπως είναι διαθέσιμες”. Κατά το μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία: (α) η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμελείας ή αντικειμενικής ευθύνης) ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε σχέση με την ιστοσελίδα και τη χρήση της και (β) η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αναφορικά με την συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας ή τη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής σας σε αυτήν.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιοδήποτε τεχνικό σφάλμα της ιστοσελίδας, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη ή στον εξοπλισμό του κατά τη χρήση της.

 

6. Μεταβολές των Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του χρήστη αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης καλείται να ανατρέχει στους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 

7. Γενικοί Όροι

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη ή ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των  δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της  από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Χαλκίδας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.

 

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από την οικεία Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ ή μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο info@travelsesnse.gr

Πολιτική για τα Cookies

Στο Travel Sense χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Η χρήση των cookies μας βοηθάει να βελτιώσουμε τις λειτουργίες του site, να κάνουν πιο εύκολη την περιήγηση σου αλλά και να σε διευκολύνουν στις επιλογές σου. Έτσι, μπορούμε να σου παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου. Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του site μας και να εντοπίσουμε προβληματικές σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε το site μας για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εμπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών μας.

Στο https://www.travelsense.gr πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για τo λόγο αυτό η Εταιρεία μας τηρεί αυστηρή πολιτική.

Σου προτείνουμε να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να διαβάσεις αυτήν την πολιτική, ώστε να μπορείς να κατανοήσεις τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείς με την χρήση των cookies σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

 

1. Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

2. Γενικές πληροφορίες ταξινόμησης των Cookies

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες cookies:

 • cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.

 • δημιουργίας προφίλ: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.

 

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δημιουργίας προφίλ», μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως:

 • Cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.

 • «Μόνιμα» cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη

 • «Ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται

 • Cookies «τρίτων μερών», τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

 

Ο Ιστότοπος μας χρησιμοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies:

 1. Ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή μόνιμα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων.

 2. Cookies τρίτων μερών,  μόνιμα cookies, που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. Χρησιμοποιώντας δύο cookies, τα μόνιμα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Μπορείς να επιλέξεις για ποια cookies να δώσεις τη συγκατάθεσή σου πατώντας εδώ . Στην περίπτωση των cookies τρίτων μερών, οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα cookies τρίτων μερών που υπάρχουν στον ιστότοπο μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραμμα περιήγησης ή πραγματοποιώντας απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σου να χρησιμοποιείς το site ή/και να αξιοποιήσεις στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες.

3. Κατηγορίες Cookies

 1. «Αναγκαία»: Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του site, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την ολοκλήρωση αγορών. Τα αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά το site και να εξυπηρετήσει το σκοπό την επίσκεψης του χρήστη (π.χ. ολοκλήρωση αγοράς).

 2. «Λειτουργικότητας»: Χρησιμοποιούνται για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της σελίδας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνονται cookies με πληροφορίες όπως το καλάθι αγοράς, αλλά και πληροφορίες για ασφαλή περιήγηση.

 3. «Επιδόσεων»: Mας βοηθούν να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιούν και αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμα πληροφορίες. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε αν οι χρήστες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και αν κάποια σελίδα χρειάζεται βελτίωση. Χρησιμοποιούνται και για δημιουργία χρήσιμων reports για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του site μας γενικότερα.

 4. «Στόχευσης/Διαφήμισης»: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων με περιεχόμενο που ταιριάζει στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή εξατομικευμένων προσφορών για τον χρήστη. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών.

4. Πώς να ελέγξεις τα cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Internet σου παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσεις εάν θέλεις ή όχι τη χρήση cookies. Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν τις οδηγίες για την ρύθμιση των cookies στα πιο γνωστά προγράμματα περιήγησης στο web:

PRICES & SURCHARGES
 
Usually the prices do not include accommodation taxes and municipal taxes. In Greece, the accommodation tax per room / suite per night is:
3 star Hotels: € 1.50
4 star Hotels: € 3.00
5 star Hotel: € 4.00
and based on the relevant law is paid by the customer directly at each hotel.


OBLIGATIONS - RESPONSIBILITIES OF TOURIST ORGANIZATION

Travel Sense Travel Agency has the obligation to coordinate and execute in the best possible way the trips it has arranged and booked for its customers. However, having exhausted all possibilities of provision and care, it is not responsible for wrong actions and omissions of third parties and their associates, as well as for emergencies such as cancellations, delays or changes in routes of various means of transport (planes, ships, buses, buses) or in case of exclusion (“embargo”) of areas due to terrorist acts, strikes and other causes of force majeure.

The Travel Agency may not anticipate or control any delays on chartered flights or charter flights or ships for technical or meteorological or other reasons (and therefore travelers should not plan significant personal activities or combine others , days of departures / arrivals).

It is emphasized that the Travel Agency is not able to anticipate or control circumstances that are foreign to its sphere of influence and may lead to the cancellation of the trip or damages due to non-performance or faulty performance of the agreed travel services.

Typical examples of such cases are: strikes, accidents, diseases, epidemics, organic disturbances due to local conditions, altitude, climate, due to meals not included in the itinerary or due to insufficient hygiene conditions due to external factors, external factors, injuries or injuries. terrorist acts, airstrikes, earthquakes, weather conditions, fires, epidemics, toxic infections and any other state of emergency or force majeure.

In the above cases, our Travel Agency bears no responsibility for repairing any damage caused by them, but will make every effort to support and care for travelers in any way, without substantiating any responsibility or obligation to cover them. relevant emergency expenses, which should be covered, as in the case of force majeure, by the travelers themselves.

Especially in the case of airlines, it should be noted that it is not allowed to change the personal data of the passenger, but only the cancellation of the existing reservation and the reservation of a new position, if this is possible at the appropriate cost. Our Travel Agency does not bear any responsibility in case this is not possible, and the consequent mandatory cancellation of the reservation will be made in accordance with the provisions of this or the service providers of cancellation terms.

In the case of air tickets, round trip   or multiple routes, it is not always possible to use selected segments for the ticket. The passenger should contact the travel agency directly to be informed of the policy  of each airline.
 

HOTELS / ACCOMMODATION  AND  TRANSPORTATION

All information relating to the categorization or classification of hotels and accommodation referred in our site  are in accordance with the applicable law of Greece for the tourist classification of hotels and accommodation. The rooms of most hotels accommodate two beds or a semi-double.
The triple rooms are, in essence, double rooms with an extra bed. They are usually not very comfortable and the extra bed can be smaller than normal /or a sofa / or a folding bed. Rooms are usually available  between 14: 00΄-16: 00΄ and can be used  by the tenants until 10.00΄-12.00΄ on the day of departure (depending on the policy of each Hotel).

If you wish to have  the room earlier or leave later, you will have to pay the relevant charge (if there is a corresponding availability). If, due to unforeseen difficulties, the tour operator is forced to change a hotel with another of the same or higher category, the Travel Agency is not obliged to make any other compensation to the travelers.

In the event of a late arrival at the hotel, after the day or time of the traveler's scheduled arrival, and if he has not notified the hotel in time, the hotel has the right to cancel the reservation and make the room available for the entire period of the reservation, if asked.

In case of excessive bookings, our Travel Agency will try to replace the room with another hotel room of the same category or if this is not possible with a lower class hotel room and will return to the customer the difference, without our Travel Agency bearing any further responsibility or   obligation.

Airlines, for their own reasons, sometimes charter flights from another airline. This is not a reason for the customer to cancel the trip or claim any compensation.

We recommend that you do not leave exposed and constantly monitor all your personal items (eg mobile phones, etc.) in any place (hotel, ship, plane, etc.). In hotels in particular, it is an international practice not to take responsibility for money or valuables left in the room. For such cases there have often small safes.


TRAVEL DOCUMENTS &  ENTRANCE HEALTH DOCUMENTS
 
The passport must be valid for as long as the scheduled return date is set by the destination countries. Schengen countries also accept the new type, with Latin characters &  IDs.

Our Travel Agency provides all the necessary information regarding travel and other documents required for the  citizens of all countries, for any trip and destination and their issuance and / or visa, but (even if it provides some assistance in the relevant process)but it can not held liable. It is not responsible for any non-issuance of these by the competent authorities to which the traveler should apply, nor is it responsible if the validity of the visa is less than the duration of the trip (ie the dates do not coincide) or in a case where a couple of travelers have different nationalities than Schengen.

In particular, nationals of other countries who hold foreign passports must inform the travel agency  and contact the consular authorities of their own country, as well as the countries they will visit, in order to check whether they need an entry visa or any other documents.

Failure to secure on time  issuance of visa and your travel documents does not justify the cancellation of your participation in the trip without charge of cancellation fees. Each traveler is responsible for the validity and validity, security and safekeeping of his travel documents required for his journey. The traveler is responsible for keeping  safe the tickets and all travel documents in general throughout the trip.

The parent who accompanies only a minor child must bring with him a validated English language authorization from the other parent who is not traveling. A similar procedure is followed in case the minor is not accompanied by any parent / guardian, in which case a validated authorization is required from both parents. In any case, our office does not bear any responsibility if the local authorities do not accept their entry into their country or the airline does not allow them to enter the flight.

The traveler is obliged to comply with the national provisions and regulations as well as the instructions of the national authorities. Our Travel Agency bears no responsibility in the event that the traveler is prosecuted, summoned to appear before a court, arrested by local authorities, etc.

Our  Travel Agency provides all information on any necessary vaccinations or other medical precautions for tropical or other outbreaks. Due to the confidentiality of medical personal data - sensitive personal data - only the traveler himself is responsible for addressing the relevant health authorities.

The traveler is obliged to be informed in time by the local health offices about the health regulations of each country, as well as about the vaccines or medicines that may need to be procured. Customers with health problems should get their doctor's consent to travel, providing a medical certificate or a responsible statement that they can travel safely. Our Travel Agency bears absolutely no responsibility for illness, injury, loss of life, accident or other emergency during the trip.

In the event of such an event occurring, the Travel Agency shall, as far as possible, endeavor to assist the victim, but shall not be liable to cover any relevant expenses and change of the travel schedule, which will continue smoothly.

Our Organization has contract of Civil Professional Responsibility with an Insurance Company. The insurance policy deals, among other things, with the case of insolvency of the organizer, covering all travelers regardless of their place of residence, place of departure or the place of sale of the travel service.

A travel insurance policy that covers travel accident insurance, medical / hospital accident expenses, luggage loss and delay, travel expedition costs, and the repatriation of travelers who are injured as a result of injury or illness, and other coverage are valid in favor of travelers until the  age of 75 years.

In the contrary, for people over the age of 75 there is a specific travel insurance coverage, which is limited to cases: Repatriation expenses only from accident or death, loss of luggage, personal travel liability of the traveler, expenses of 1st necessity due to delayed arrival of luggage over 4 hours , travel or cancellation costs if during the trip there is a serious health problem in family members in Greece, return of advance (cancellation expenses) in case of inability to participate in the trip due to death or serious incident in second degree kinship.

The Travel Agency  unreservedly recommends to travelers an optional insurance with the coverage and amounts they wish, for life insurance, accidents, luggage, etc., as international conventions limit the responsibilities of carriers, which can also be purchased from our offices. at a cost specifically designed for them.


CANCELLATIONS

Cancellation of participation by the traveler is made only in writing to our office and, regardless of the date of booking (and if it is not possible to assign his reservation to another person with the conditions mentioned in  the General Terms of Participation), are subject to the following cancellation fees per person, depending on the time at which the cancellation is made, and are independent of whether the respective amounts have already been paid by the travelers or not:

We ensure that we comply with applicable law, both nationally and in Europe , on the proper use of personal data. To provide travel services, the traveler agrees to the processing of his personal data, such as identifying information and information about services he uses and habits he has.

The Travel Agency and the traveler are committed to resolving in good faith any dispute that may arise during the execution of the contract of the  trip.

In case of failure of the relevant efforts, the parties undertake to address the Committee for the Friendly Settlement of Disputes of the Association of Tourist and Travel Agencies in Greece and to request its mediation. If the amicable settlement of the dispute is not possible, the Courts of Athens are competent.

5. Αναλυτικός Πίνακας Cookies στο travelsense.gr

Cookies table GR.JPG
bottom of page